Feedback over een mannenactiviteit: hout en patronen klieven

Hieronder 2 getuigenissen van mannen die iets leren over de essentie van mannenactiviteiten en specifiek over de activiteit hout en patronen klieven

Waarom ik klieven zo waardevol vind?

De kracht en de veelheid van de eenvoud.

Klieven is voor mij ver-werken, zonder echt te weten wat het nu precies doet. Dat hoeft ook niet.

Het is ook de winter voorbereiden, zorgen dat mensen het warm zullen hebben eenmaal het vuur wordt aangestoken.

Klieven doet iets met mij. Het bevrijdt telkens weer … in kleine beetjes … blok per blok.

Klieven met mannen, ik vind het een voorrecht om het te kunnen doen.

Twijfel, onzekerheid, angst, verdriet, boosheid, onmacht, verborgen verlangens, … Er zijn weinig gelegenheden en plekken waar je dit soort gevoelens met andere mannen te delen.

Plekken waar en momenten waarop dit wel kan zijn er om te koesteren. Want het werkt zo bevrijdend om ook dit soort gevoelens onder mannen te kunnen delen. Het is een vorm van broederschap die ik bijzonder waardevol vind.

Ahooo.

Hendrik

Houtklieven, da’s mannenwerk. Ik had er altijd al weerstand tegen, dus ik had er zin in! Eenmaal door de weerstand gekliefd, was het heel fijn om te ervaren dat ik weer iets meer vertrouwen in mezelf had. Omdat ik het kan, als ik door de weerstand ga.

En neen uiteraard is hout klieven niet enkel werk voor mannen. Maar het omhelst wel mannelijke energie. Het doen, daadkracht. Het was heel fijn om dat samen met Nobby te mogen ervaren. Het doen, het klieven, in verbinding met de natuur en mannen.

Ook de manier waarop het gebracht werd, het op zoek gaan naar welke patronen doorkliefd mogen worden en hoe het werd afgesloten met een opstelling rond de mannenlijn, waren een meerwaarde voor me en maakten deze namiddag tot een mooi geheel, waardoor ik mezelf opnieuw een stukje heler mag noemen.

Ruben

De essentie van een mannengroep

De essentie van een mannengroep is het proces aangaan om je (fysieke/seksuele/psychische/emotionele/…) kracht verder te ontwikkelen en in contact te komen met je authentieke (onderliggende) kwetsbaarheden (angsten, onzekerheden, trauma’s, pijnen, tekortkomingen, schuld, schaamte, zelfafwijzing, verslaving,…) en de openheid die ontstaat door deze thema’s op diverse manieren (praten, bewegen, lichaamsoefeningen, opstellingen, contactoefeningen, enquiry,…) aan te gaan schept de kans om diepe verbindingen (herkenning, erkenning, steun, verrassing, begrip,…) te ervaren. Dus: kracht + kwetsbaarheid = verbinding!

Mannengroepen: over echt jezelf zijn (en maskers te laten vervagen)

In het opgroeien van jongen naar man, kan het dat je bepaalde aannames bent gaan maken over wat een man wel mag zijn en wat wenselijk is en welk gedrag of aspect niet wenselijk is en dus beter verborgen wordt. Zo ontwikkelen we allemaal wel strategieën in een poging om onze behoeftes te vervullen, graag gezien te worden, enz. Dit kunnen we maskers noemen. Deze maskers hebben een functie maar als je lang genoeg een masker draagt, weet je soms niet goed meer wie je echt vanbinnen bent, wat je diepere verlangens zijn, enz en wordt je eerder geleefd dan dat je zelf leiding over je leven hebt en jouw authentieke pad vorm geeft.

Een voorbeeld is dat je de vrijheid hebt om te voelen wat je seksuele verlangens zijn en daarbij is homo/bi/aseksueel/heteroseksueel/… evenwaardig en een courante misvatting is dat mannengroepen enkel toegankelijk zouden zijn voor mannen met één specifieke seksuele voorkeur. Dit zijn slechts aspecten van een ruim palet aan menselijke kenmerken.

In een mannengroep zijn er een aantal basisafspraken om als groep te kunnen functioneren zoals vertrouwelijkheid, het recht om zelf te kiezen of je een bepaalde oefening al dan niet wil meedoen, respect opbrengen voor ieders mening of gevoel,…

Los van deze afspraken om te kunnen functioneren binnen een groep, ben je welkom zoals je bent, ook met je maskers 😉

De reden om naar een mannengroep te komen is meestal om steun te ervaren, om gehoord te worden, om vanuit contact jezelf en de ander te leren kennen, om je te kunnen spiegelen aan andere mannen, om innerlijke processen rond bv. gevoelens aan te gaan, enz. Je zal dus het meest deugd hebben aan een mannengroep als je open staat voor groei (op fysiek, emotioneel, psychisch,… vlak) en als je bereid bent om mogelijk wat uit je comfortzone te gaan en deel te nemen aan oefeningen die leiden tot meer verbinding met je lichaam, je emoties, je denkpatronen, vooronderstellingen, overtuigingen,… Voor oppervlakkige gesprekken over sport, politiek, vrouwen,… zoek je best een andere gelegenheid want wij kiezen om ook stil te staan bij wat je voelt dus het gaat over het tonen van wie je bent en wat je voelt en niet om te weten wat je mening of je status is.

Alle deelnemers hebben de mogelijkheid om te uiten wat er in hen leeft, zowel de kwetsbare delen (waarbij wellicht erkenning, herkenning, steun, begrip voelbaar is) als je verlangen om op bepaalde vlakken je verder te mogen ont-wikkelen. In dit verlangen om verder te groeien als man/mens kan je je laten ondersteunen (of uitdagen) door suggesties/oefeningen/… en zo reeds in een veilige setting stapjes uitproberen en voorbereiden.

Je hoeft in een mannengroep dus geen bepaald beeld van man-zijn hoog te houden en kan je maskers leren herkennen en oefenen om de maskers die je niet meer dienen minder belangrijk te laten worden.

We gebruiken soms ‘typisch mannelijke’ archetypische symbolen zoals een zwaard en het staat je vrij om hier al dan niet verbinding mee te voelen. Dit hoort ook bij jouw eigenste, unieke manier om als man in de wereld te staan.

Er ontstaat verbinding door wederzijds kwetsbaarheid te durven tonen en kracht verder te ontwikkelen.

Welkom om je mee te verbinden onder mannen !

Over Pudroma en Nobby

PUDROMA is ontstaan vanuit de massagevorm PUlsing, DROomanalyse, opstellingen, Mannenactiviteiten en Aarde/natuuractiviteiten.

Momenteel ben ik actief met:

 • mannenactiviteiten: mannelijke ondersteuning (individueel en groep)
 • individuele therapie: lichaamsgericht en ervaringsgericht
 • systemische (droom)opstellingen bij de gulden snede vzw
 • inventarisaties en voordrachten op vlak van insecten en waterongewervelden.

Ervaringen en opleidingen

 • Geboorte 🙂 (1973)
 • Intensieve trajecten emotioneel lichaamwerk (vnl 2000- 2005 bij Lenaleen Wagnein en Wim Hermans, Leen D’ hulster en Menso Veerman, enz.)
 • Getuigschrift holistic pulsing (waarbij je gekleed op een tafel gewiegd en geschud wordt) (2005, de stroming/Geert van Coillie)
 • Opleiding droomanalyse en systemische opstellingen (2009, de gulden snede)
 • Intervisiegroep opstellingen, met deelnemers uit verschillende systemische strekkingen (Bert Hellinger, Matthias Varga, Franz Ruppert,…) (sinds 2011)
 • Diverse tantratrajecten (tantrisch samenzijn bij Staf Van Pelt en Lenaleen Wagnein, rising heart, tribal tantra, tantra for life)
 • Bachelor gezinswetenschappen (2020, odisee hogeschool) met stage bij rizsas in Wezemaal en bachelorproef over autoriteitsconflict bij jongeren in de bijzondere jeugdzorg
 • Vrijwilliger bij Youth At Risk (sinds 2021)
 • Initiatie als Nieuwe Krijger bij Mankind Project Belgium (MKP) (2021)

Ervaring in mannenactiviteiten

In 2001 volgde ik naar aanleiding van mijn eigen proces met mijn vader een cursus assertiviteit voor mannen bij Staf Van Pelt (die me in 2018 een prachtig zwaard overhandigde, dat ten dienste staat van mannenactiviteiten!) en stroomde in 2002 door naar de mannenpraatgroep ‘palaverboom’ en maak hier nog steeds deel van uit. Mannenactiviteiten waren een grote verrijking van mijn leven dus ik ben intensief mannenactiviteiten gaan volgen (bij emovere, Instituut Voor Communicatie,  Life projects) en zelf ook gaan begeleiden tijdens weekends voor mannen, vaders en zonen (sinds 2006), een eigen mannenreeks ZwAArDDRAGER (sinds 2008) en workshops op international gathering of men (2015), wildemanfestival (2017), Belgisch mannenfestival (2018, 2019, 2020, 2021,…).

In 2021 ben ik ook geïnitiëerd als Nieuwe Krijger bij Mankind Project Belgium (MKP)

Ondertussen heb ik deze opleidingen en ervaringen geïntegreerd en werk ik vooral intuïtief, lichaamsgericht en ervaringsgericht.
Naast de rol als begeleider blijf ik ook graag zelf groeien als deelnemer aan mannenactiviteiten (mannenfestival, weekends voor mannen, vaders en zonen, Mankind Project, palaverboom,…).
Deze bagage neem ik mee in het individueel begeleiden/ondersteunen van jongens en mannen.

Ik school me voortdurend bij door middel van cursussen, intervisie en supervisie.