Natuuronderzoek en – educatie

Natuurbeleving

Je kan bij mij terecht voor authentieke natuurbeleving (met o.a. stiltebeleving), herkennen en proeven van eetbare planten, excursies in natuurgebieden of zelf gekozen plekken zoals tuinen.

Vormingsmomenten (voordrachten en/of excursies)

Ik deel mijn kennis over natuur met liefde en geef graag voordrachten over waterdiertjes, insecten in het algemeen, bijen, kevers, wantsen, vliegen en muggen, enz.

Stel gerust een vraag en ik bekijk wat mogelijk is.

Natuuronderzoek en – educatie

Al van jongs af aan bestudeer ik insecten en ik bied graag mijn diensten aan in het onderzoeken van insecten (inventarisatie, monitoring,…) en als lesgever (zowel praktijklessen als theoretische lessen).

Van mijn 12e tot 25e was ik actief betrokken bij natuuractiviteiten in ruime zin bij de jeugdbond voor natuur en milieu en bij Natuurpunt, Werkgroep Ecologie Tessenderlo, Stichting Limburgs Landschap,…

Tussen 2000 en 2010 werkte ik voor Natuurpunt en gaf er cursussen over een ruim gamma van insecten en voerde ook enkele onderzoeksopdrachten uit zoals sprinkhanenmonitoring, bodemvalonderzoek,…

Van 2010 tot 2020 was ik werkzaam als medewerker biodiversiteit bij Regionaal Landschap Noord-Hageland vzw

Op vlak van ongewervelden heb ik een goede kennis van:

  • dagvlinders, libellen, sprinkhanen,…
  • waterdieren allerhande met een gamma van meer dan 700 soorten waterdieren
  • loopkevers, waterkevers (in ruime zin), lieveheersbeestjes, boktorren, prachtkevers,…
  • boom- en bodemwantsen, randwantsen, water- en oppervlaktewantsen,…
  • plooivleugelwespen, pissebedden, slakken en allerhande andere waterdieren


Op een dag zoeken, vind ik minstens 50 soorten insecten.

Waterbeestjes vormen mijn grootste passie en ik ben goed thuis in een 1.000- tal soorten waterdieren (bv. waterkevers, waterwantsen, waterslakken) , waarbij soms 100 soorten in een poel ontdekt kunnen worden.

Omdat planten en insecten dikwijls nauw verbonden zijn, heb ik ook een zeer goede basiskennis van flora en vegetaties.

Ter info enkele gerealiseerde opdrachten, waar ook telkens beheersuggesties gegeven zijn aan de hand van de gevonden soorten want door een ruim gamma aan soortengroepen te bekijken, vind je ook veel soorten met een bepaalde indicatiewaarde.

  • Inventarisatie van een 40-tal demermeanders: 333 watergebonden soorten en rangschikking van de meanders in een aantal watertypes en qua kwaliteit
  • insecteninventarisatie van sint-pietersbos te Ronse: 400 soorten ongewervelden
  • 2 dagen inventarisatie webbekoms broek te Diest: 166 soorten
  • Inventarisatie en beheeradvies van een 20-tal Limburgse wateren: 379 soorten

Nobby is de Belgische specialist in waterkevers in die zin dat hij alle ca 375 Belgische soorten kan herkennen. Zowel binnen de waterkevers maar ook binnen andere ongewerveldengroepen vond hij reeds diverse nieuwe soorten voor België zoals de Waterroofkever Hydroporus longicornis, de Waterkruiper Oulimnius major, de Moerasweekschildkever Cyphon ruficeps, de Schijnboktor Nacerdes carniolica, de bloedzuigers Erpobdella vilnensis en Barbronia weberi en naast deze nieuwe soorten zijn wel een tiental soorten die als uitgestorven gewaand beboekstaafd stonden maar dankzij goed zoeken toch nog getraceerd werden zoals de Oevergraafkever Augylus hispidulus, de Watertreder Haliplus fulvicollis, de Waterkruiper Ochthebius pusillus, de spinnende watertor Helophorus fulgidicollis, de Rossige schaatsenrijder, enz.


%d bloggers liken dit: